Zamówienia publiczne

„Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Regionalnymi OSE i Węzłami Sieci Miejskich” Części nr 1 - 6

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2131.11.2020.314.MPU [OSE2020]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 15/10/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry