Zamówienia publiczne

Świadczenie usług zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji projektu EZD RP w podziale na 2 Części

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2111.6.2020.281.JOK [EZD RP]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 30/10/2020 11:00
  • Wadium: 9000 PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry