Zamówienia publiczne

Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby realizacji projektu Rozwój i utrzymanie Platformy Innowacyjnej Administracji (PIA2) ze szczególnym uwzględnieniem tematyki własności intelektualnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.212.2020.MWI [PIA2]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 20/07/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry