Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Części 1-604

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.242.2020.MAW[OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 23/07/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry