Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.265.2019.PKO[EZD RP][OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE- 2019][mDok2019] DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, STACJONARNYCH, MONITORÓW I OPROGRAMOWANIA” (5 części) Przetarg nieograniczony 19.07.2019 10:00 powyżej progów unijnych
03/2019 Zapytanie o wartość szacunkową w zakresie wykonania badania i ekspertyzy technicznej pojazdu (mobilnego laboratorium śledczego) Szacowanie wartości zamówienia 31.05.2019 15:00
ZZ.2131.189.2019.RST[OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zasada konkurencyjności 13.05.2019 12:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.28.2019.PKO[PSIC2018] „Organizacja Konferencji dla NASK-PIB z podziałem na 3 Części: Część I – Organizacja XXIII konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE 2019; Część II – Organizacja XIII Międzynarodowej konferencji pt.: "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie"; Część III - Organizacja II konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE Early Bird 2019” Usługi społeczne 21.02.2019 12:00
ZZ.2131.48.2019 RST [OSE-2019][OSE-D][OSE-S] Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 13.03.2019 12:00
ZZ.2131.34.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-31P (liczba Części 31) Zasada konkurencyjności 05.03.2019 12:00
ZZ.2131.599.2018.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Wdrożenie Systemów OSS/BSS wraz ze zwirtualizowaną infrastrukturą obliczeniową w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 07.02.2019 12:00
ZZ.2131.537.2018.RST[OSE2018] Najem urządzeń wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usługi DNS dla sieci OSE 06.12.2018 10:00
ZZ.2131.511.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] „Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Część nr 1 – kolokacja w Katowicach, Część nr 2 – kolokacja w Krakowie Zasada konkurencyjności 17.12.2018 14:00
ZZ.2131.356.2018.JOK [OSE-D][OSE-S][OSE-2018] Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - województwo lubuskie Zasada konkurencyjności 25.09.2018 12:00
do góry