Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
07/2019 Zapytanie o wartość szacunkową w zakresie wykonania usług doradczo-eksperckich w zakresie prac nad grą edukacyjną promującą zagadnienia bezpieczeństwa w sieci (intrenecie) będącą w ramach projektu pn. „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) Szacowanie wartości zamówienia 21.10.2019 14:00
ZZ.2110.528.2019.PKO Organizacja konferencji 49th CENTR Administrative Workshop w dniach 26-28.02.2020r. Usługi społeczne 17.10.2019 15:00
ZZ.2131.529.2019.TKI [OSE2019] Usługa transmisji danych 1Gbit/s pomiędzy dwiema lokalizacjami Sieci NASK-PIB Wyłączone spod ustawy Pzp 07.10.2019 12:00
ZZ.2111.455.2019.MWI [EZD RP] [OSE2019] [mDok2019] [KSC2019] [AFIQ] [BioMOBI] Dostawa licencji na Oprogramowanie oraz przedłużenie licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego, w podziale na dwie części. II Przetarg nieograniczony 22.10.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.361.2019.RST [AMCE] Dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej i sieciowej Przetarg nieograniczony 01.08.2019 11:00 do progów unijnych
Z.2110.336.2019.MKR Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w lokalizacjach użytkowanych przez NASK- Państwowy Instytut Badawczy Przetarg nieograniczony 22.07.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.328.2019.PKO[EZD RP] Dostawa urządzeń biurowych (2 części) Zasada konkurencyjności 10.07.2019 12:00
ZZ.2131.335.2019.JOK [OSE 2019] „Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1 - 9 17.07.2019 12:00
05/2019 Zapytanie o wartość szacunkową w zakresie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wsparcia merytoryczno-eksperckiego w ramach stworzenia gry edukacyjnej promującej obszar bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci w ramach projektu pn. „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) Szacowanie wartości zamówienia 03.07.2019 14:00
ZZ.2130.312.2019.LZI Dostawa platformy badawczej do prac nad sztuczną inteligencją do prac własnych NASK PIB Wyłączone spod ustawy Pzp 19.06.2019 12:00 do progów unijnych
do góry