Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.202.2018.JOK [OSE-2018] Zakup 2 szt. rocznych licencji dedykowanych do posiadanych przez Zamawiającego zapór sieciowych Juniper SRX5400, rozszerzający funkcjonalność posiadanego sprzętu o kontrolę antywirusową Zasada konkurencyjności 11.07.2018 12:00
ZZ.2111.275.2018.MWI [OSE-S][OSE-B][OSE-D] Świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego w zakresie postępowań o udzielanie zamówień na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Usługi społeczne 13.07.2018 12:00
ZZ.2131.107.2018.KJA Organizacja dwudniowej konferencji pt. 12.międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" Usługi społeczne 23.03.2018 12:00
ZZ.2111.264.2018.JOK [PSIC 2016] Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla NASK PIB Przetarg nieograniczony 12.07.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.213.2018.JOK [OSE-2018] Najem długoterminowy (36-miesięczny) 38 pojazdów wraz z usługą serwisową ubezpieczeniem i innymi usługami Przetarg nieograniczony 24.07.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.151.2018.MKR [OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2018][eRPL][FORENSICS] Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych oraz dysków - 4 części Przetarg nieograniczony 23.07.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.205.2018.TKI [OSE-D][OSE-S][OSE-2018] „Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zasada konkurencyjności 04.07.2018 12:00
ZZ.2111.95.2018.MKR[KEI] Monitoring rezultatów kampanii na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych Przetarg nieograniczony 20.04.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2110.186.2018.KJA Organizacja XXII Konferencji nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE Usługi społeczne 15.05.2018 12:00
ZZ.2110.174.2018.MKR[FORENSICS] Dostawa i zabudowa pojazdu - II postępowanie Przetarg nieograniczony 08.05.2018 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry