Zamówienia publiczne

Dostawa i wdrożenie systemu CG-NAT wraz z przełącznikami Ethernet

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.6.2020.RST [OSE-S]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 18/02/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry