Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB

  • Nr zamówienia: ZZ.2110.643.PKO.2019
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 22/01/2020 10:00
  • Wadium: 1000 PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://besmartpzp.pl/nask w module „Lista postępowań”.

do góry