Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.614.2019.PKO[OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 11/12/2019 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry