Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1-893 (liczba Części 893)

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.559.2019.MWI [OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 29/10/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry