Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.131.2018.AFG [OSE2018][OSE-S][OSE-D][OSE-B] Dostawa telefonów komórkowych dla NASK-PIB Zasada konkurencyjności 11.04.2018 12:00
ZZ.2131.108.2018.JOK [OSE2018] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (P) Wyłączone spod ustawy Pzp 11.04.2018 12:00
ZZ.2131.109.2018.JOK [OSE2018] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 11.04.2018 12:00
ZZ.2131.94.2018.TKI [OSE-D] Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 24.04.2018 10:00
ZZ.2111.87.2018.MKR [KEI] Przygotowanie strategii, koncepcji kreatywnej oraz realizację kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z technologii cyfrowych Dialog konkurencyjny 24.12.2018 09:30 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.31.2018.JOK [OSE2018][OSE-S][OSE-B][OSE-D] Świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego w zakresie wykonywania przez niego zadań Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Usługi społeczne 19.02.2018 12:00

Wybierz Strony

do góry