Zamówienia publiczne

Dostawa Systemu Firewall w ramach projektu OSE

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2131.33.2020.436.TKI [OSE-S]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 04/02/2021 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry