Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB (2 części)

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2111.14.2020.425.PKO[KSO3C]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 01/02/2021 11:00
  • Wadium: 100 PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

  •  
do góry