Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.563.2018.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-315 (liczba Części 315) Zasada konkurencyjności 21.01.2019 12:00
ZZ.2131.523.2018.KJA[NPC] „Zakup urządzeń do budowy i weryfikacji poprawności działania komponentów NPC” Wyłączone spod ustawy Pzp 30.11.2018 16:00
ZZ.2111.402.2018.TKI [OSE2018] Postępowanie o udzielenie zamówienia jednostkowego w ramach umów ramowych na: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowej”
ZZ.2131.355.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 12.10.2018 12:00
ZZ.2131.242.2020.MAW[OSE2020] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Części 1-604 23.07.2020 12:00
ZZ.2131.216.2020.MAW [OSE2020] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P – 37P 22.07.2020 12:00
ZZ.2110.206.2020.TKI Zakup wsparcia technicznego dla przełączników Juniper oraz Cisco z podziałem na dwie części Przetarg nieograniczony 15.07.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.176.2020.RST [AMCE] Dostawa pamięci RAM oraz dysków SSD Rozeznanie rynku 17.06.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.164.2020.MAW [OSE2020] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1 – 503 09.06.2020 12:00
ZZ.2130.32.2020.MPU Przeprowadzenie kompleksowych usług badawczo-rozwojowych obejmujacych przeprowadzenie badań terenowych Wyłączone spod ustawy Pzp 23.04.2020 12:00
do góry