Zamówienia publiczne

Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby realizacji projektu Telemetria – budowa i wdrożenie panelu RPD (TELRPD) ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przetwarzania danych RPD

  • Nr zamówienia: DZiZ.2110.1.2020.358.AMK
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 23/11/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry