Zamówienia publiczne

Zakup usług instalacji okablowania w serwerowniach zlokalizowanych na terenie Polski w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjne

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2131.24.2020.382.TKI [OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 01/12/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry