Zamówienia publiczne

NASK – PIB informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ w module „Lista postępowań otwartych”.

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
Dialog Techniczny dot. "Zakupu licencji do pozycji książkowych, zgodnie z wykazem lektur szkolnych, określonym w aktualnych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej dotyczących podstawy programowej, dla NASK-PIB w różnych formatach" 09.08.2019 16:00
ZZ.2111.277.2019.PKO[EZD RP] Dostawa urządzeń mobilnych 27.06.2019 11:00 do progów unijnych
Zapytanie o wartość szacunkową aplikacji wykorzystywanej do alokacji i rozliczania czasu pracy pracowników NASK 12.06.2019 15:00
ZZ.2111.217.2019.PKO [EZD RP] Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby realizacji projektu EZD RP, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki własności intelektualnej oraz wsparcia postępowań o udzielanie zamówień 14.05.2019 12:00
ZZ.2131.179.2019.MKR[KEI] Świadczenie usług pośrednictwa w zakupie powierzchni prasowej 19.04.2019 12:00
ZZ.2131.170.2019.JOK [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 24.04.2019 12:00
ZZ.2131.104.2019.JOK [OSE 2019] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s i 100 Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 25.03.2019 12:00
Dostawa aplikacji monitorujących, zarządzających, integrujących oraz interfejsu użytkownika na potrzeby symulacyjnej platformy treningowej 01.03.2019 16:00
ZZ.2131.562.2018.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-68P (liczba Części 97) 21.01.2019 12:00
ZZ.2131.531.2018.MWI [OSE2018] Zakup matryc przełączających, kart procesorów i kart interfejsów oraz przełącznika sieciowego i urządzenia firewall niezbędnych do rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Juniper MX, na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 03.12.2018 10:00
do góry