Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.114.2020.MWI [OSE2020] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1 – 1471 31.03.2020 12:00
ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020] Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) Zasada konkurencyjności 17.04.2020 12:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.8.PKO.2020 [eRPL2.0] Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” (3 Części) Przetarg nieograniczony 02.03.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.55.2020.MAW[OSE2020] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 03.03.2020 12:00
ZZ.2111.703.2019.JOK[OSE2020] Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych Przetarg nieograniczony 03.01.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.677.2019.MKR[OSE2020][OSE2021][OSE2022][OSE-S][OSE-B][OSE-D] Świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego, 2 części Usługi społeczne 16.12.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2111.613.2019.PKO[OSE2019] Kompleksowa organizacja Zlotu OSEhero promującego program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Usługi społeczne 20.11.2019 10:00
ZZ.2131.602.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6) w Warszawie” w podziale na 3 Części Wyłączone spod ustawy Pzp 14.11.2019 12:00
ZZ.2131.548.2019.MWI [OSE2019] Usługa wdrożenia i udostępnienia Systemu SWG (Secure Web Gateway) w celu świadczenia usług bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wyłączone spod ustawy Pzp 30.10.2019 12:00
ZZ.2131.454.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-359 (liczba Części 359) Wyłączone spod ustawy Pzp 30.09.2019 12:00
do góry