Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
Dostawa aplikacji monitorujących, zarządzających, integrujących oraz interfejsu użytkownika na potrzeby symulacyjnej platformy treningowej 22.03.2019 16:00
ZZ.2111.22.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB Przetarg nieograniczony 06.03.2019 11:00
ZZ.2131.599.2018.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Wdrożenie Systemów OSS/BSS wraz ze zwirtualizowaną infrastrukturą obliczeniową w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 07.02.2019 12:00
ZZ.2110.338.2018.PKO [eRPL] Organizacja warsztatów w ramach projektu pn. Rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego – eRPL 2.0 Usługi społeczne 21.08.2018 12:00
ZZ.2111.94.2020.RST [OSE2020] Wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) Przetarg nieograniczony 19.03.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.61.2020.MPU[OSE-S][OSE2020] Usługa instalacji okablowania w serwerowni zlokalizowanej w Warszawie przy ul. 11 Listopada 23 w ramach projektu Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 17.02.2020 12:00
ZZ.2111.634.2019.PKO[PSIC2018] Kompleksowa organizacja 14. Międzynarodowej Konferencji pt.: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Usługi społeczne 27.01.2020 12:00
ZZ.2111.673.2019.RST [OSE2019] Dostawa i montaż mebli Przetarg nieograniczony 16.12.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.609.2019.RST [OSE2019] Dostawa foteli biurowych Przetarg nieograniczony 18.11.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.585.2019.PKO[OSE2019] Organizacja w Częstochowie „Forum OSEregio” promującego program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Usługi społeczne 04.11.2019 10:00
do góry