Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.448.2018.MWI [KEI] Usługi druku, personalizacji, insertowania, i magazynowania materiałów oraz ich dystrybucja na terenie Polski w podziale na dwie części Przetarg nieograniczony 21.11.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.385.2018.JOK [OSE-2018] Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6) w podziale na 2 części Wyłączone spod ustawy Pzp 24.09.2018 12:00
Dialog Techniczny dot. „NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO 38 POJAZDÓW WRAZ Z USŁUGĄ SERWISOWĄ UBEZPIECZENIEM I INNYMI USŁUGAMI NA RZECZ NASK PIB” 24.08.2018 16:00
ZZ.2131.562.2018.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-68P (liczba Części 97) Zasada konkurencyjności 21.01.2019 12:00
ZZ.2131.531.2018.MWI [OSE2018] Zakup matryc przełączających, kart procesorów i kart interfejsów oraz przełącznika sieciowego i urządzenia firewall niezbędnych do rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Juniper MX, na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wyłączone spod ustawy Pzp 03.12.2018 10:00
ZZ.2110.439.2018.PKO Organizacja Spotkania dla Partnerów NASK w dniu 21 listopada 2018 r. Usługi społeczne 02.11.2018 12:00
ZZ.2111.440.2018.PKO[EZD-PUW] Organizacja dwóch dwudniowych warsztatów w ramach zadania pn.: Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej (EZD PUW) Usługi społeczne 22.10.2018 12:00
ZZ.2131.563.2018.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-315 (liczba Części 315) Zasada konkurencyjności 21.01.2019 12:00
ZZ.2131.523.2018.KJA[NPC] „Zakup urządzeń do budowy i weryfikacji poprawności działania komponentów NPC” Wyłączone spod ustawy Pzp 30.11.2018 16:00
ZZ.2111.402.2018.TKI [OSE2018] Postępowanie o udzielenie zamówienia jednostkowego w ramach umów ramowych na: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowej”

Wybierz Strony

do góry