Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.444.2019.JOK [PIA] Dostawa serwerów i sprzętu serwerowego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Budowa i wdrożenie platformy innowacyjnej administracji (PIA)” Przetarg nieograniczony 09.09.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.346.2019.JOK [OSE 2019] „Zakup paliw płynnych, oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, chemii i akcesoriów samochodowych oraz usług dodatkowych przy pomocy dostarczonych kart paliwowych (flotowych) na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych NASK PIB” Przetarg nieograniczony 23.09.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2110.345.2019.JOK Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo Przetarg nieograniczony 19.07.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.328.2019.PKO[EZD RP] Dostawa urządzeń biurowych (2 części) Zasada konkurencyjności 10.07.2019 12:00
ZZ.2110.293.2019.RST Realizacja usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie Oracle Database Usługi społeczne 13.06.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.198.2019.RST [OSE-S] Dostawa wkładek światłowodowych Zasada konkurencyjności 29.04.2019 12:00 do progów unijnych
Dostawa kompletnego systemu do wideokonferencji dla NASK-PIB 16.04.2019 16:00
ZZ.2131.104.2019.JOK [OSE 2019] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s i 100 Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 25.03.2019 12:00
01/2019 Szacowanie wartości zamówienia - sprzęt/aparatura do zaawansowanego laboratorium analiz śledczych. Szacowanie wartości zamówienia 11.01.2019 15:00
ZZ.2131.606.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6)” w podziale na 2 Części Wyłączone spod ustawy Pzp 14.11.2019 12:00
do góry