Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2131.28.2020.400.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] Wdrożenie Systemu Zarządzania Wydatkami na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 11.12.2020 12:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.26.2020.399.TKI [OSE-B] Dostawa aplikacji Kontroli Rodzicielskiej (Parental Control) w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 08.01.2021 12:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.165.2020.RST [PSIC2018] Aplikacja dostarczająca gry edukacyjne dla uczniów Przetarg nieograniczony 26.06.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.159.2020.JOK [OSE2020] Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w lokalizacjach użytkowanych przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) Przetarg nieograniczony 06.07.2020 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2110.140.2020.MWI Przedłużenie ważności subskrypcji na oprogramowanie Red Hat Przetarg nieograniczony 17.06.2020 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.154.PKO.2020 [EZD-PUW2] Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo” (2 części) Przetarg nieograniczony 15.05.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.127.2020.MAW[PSIC2018] Kompleksowa obsługa organizacyjno-logistyczna 14. Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” w dniach 22-23 września 2020 r. Usługi społeczne 07.05.2020 10:00
ZZ.2131.123.2020.TKI [OSE2020] Zakup urządzeń CPE/AP w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 24.04.2020 11:00
ZZ.2131.114.2020.MWI [OSE2020] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1 – 1471 31.03.2020 12:00
ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020] Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) Zasada konkurencyjności 17.04.2020 12:00 powyżej progów unijnych
do góry