Zamówienia publiczne

„Dostawa drukarek i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla pracowników NASK” (2 części)

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2110.10.2020.355.PKO
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 27/11/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry