Zamówienia publiczne

Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Części nr 1 – 319

  • Nr zamówienia: DZiZ.2131.4.2020.421.AMK [OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 29/12/2020 09:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry