Zamówienia publiczne

Organizacja dwóch dwudniowych warsztatów w ramach zadania pn.: Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej (EZD PUW)

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.440.2018.PKO[EZD-PUW]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 22/10/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry