Zamówienia publiczne

Dostawa i wdrożenie systemu pomiarów łącz na potrzeby sieci OSE

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2131.59.2021.398.KBO[OSE-S]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 14/01/2022 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/ w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry