Zamówienia publiczne

Przygotowanie strategii, koncepcji kreatywnej oraz realizację kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z technologii cyfrowych

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.87.2018.MKR [KEI]
  • Tryb zamówienia: Dialog konkurencyjny
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 24/12/2018 09:30
  • Wadium: 50000,00 PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry