Zamówienia publiczne

Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.94.2018.TKI [OSE-D]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 24/04/2018 10:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry