Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.109.2018.JOK [OSE2018]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 11/04/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry