Zamówienia publiczne

"Opracowanie Studium Wykonalności Projektu EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

  • Nr zamówienia: ZZ.213.Z421.2017.TKI
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 05/12/2017 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry