Zamówienia publiczne

Opracowanie Studium Wykonalności Projektu EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej

  • Nr zamówienia: ZZ.213.Z478.2017.JOK
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 12/01/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry