Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla NASK w związku z organizacją Konferencji SECURE 2017

  • Nr zamówienia: ZZ.211.PZP.11.2017.TKI
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 21/09/2017 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry