Zamówienia publiczne

Świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego w zakresie wykonywania przez niego zadań Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.31.2018.JOK [OSE2018][OSE-S][OSE-B][OSE-D]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 19/02/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry