Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia jednostkowego w ramach umowy ramowej na: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowe"

do góry