Zamówienia publiczne

INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2621.58.2022.365.DTR[OSE2022]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert:
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje, iż planuje w najbliższym czasie jednakże nie wcześniej niż w dniu 21.09.2022r. wszcząć postępowanie negocjacyjne, którego przedmiotem będzie świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkiem, w którym mieści się Szkoła w Zgorzelcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (ID2017:352668), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W sprawie szczegółów dotyczących przedmiotowego postępowania prosimy o kontakt z Działem Współpracy z Operatorami pod adresem e-mail: operatorzy.ose@nask.pl .

do góry