Zamówienia publiczne

Dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2111.22.2021.437.KBO[OSE2021]
  • Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 09/12/2021 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/ w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry