Zamówienia publiczne

INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM

  • Nr zamówienia:
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert:
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje, iż planuje w najbliższym czasie jednakże nie wcześniej niż w dniu 24.11.2021r. wszcząć postępowanie negocjacyjne, którego przedmiotem będzie usługa transmisji danych pomiędzy budynkiem w którym mieści się Szkoła w Kołobrzegu, ul. Krzysztofa Arciszewskiego 21 (ID2017: 7494318), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
W sprawie szczegółów dotyczących przedmiotowego postępowania prosimy o kontakt z Działem Współpracy z Operatorami pod adresem e-mail: operatorzy.ose@nask.pl .

do góry