Zamówienia publiczne

Dostawa fabrycznie nowego Sprzętu komputerowego wraz z Oprogramowaniem i licencjami

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2130.48.2021.376.KBO
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 19/11/2021 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/ w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry