Zamówienia publiczne

Usługa przeprowadzenia audytu WCAG 2.1 oraz UX na potrzeby projektu EZD RP

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2111.36.2021.366.MWI [EZDRP]
  • Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 24/11/2021 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/ w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry