Zamówienia publiczne

„Dostawa telefonów komórkowych dla pracowników NASK-PIB”

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2111.40.2021.401.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE2021]
  • Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 26/11/2021 09:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/ w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry