Zamówienia publiczne

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników NASK-PIB” (2 Części)

  • Nr zamówienia: ZZPiZ2111.37.2021.387.PKO[EZD RP]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 23/12/2021 09:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/ w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry