Zamówienia publiczne

Dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo

  • Nr zamówienia: ZZ.2110.191.2020.MWI
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 31/07/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry