Zamówienia publiczne

Dostawa i wdrożenie Systemu zwirtualizowanej infrastruktury obliczeniowej na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.218.2020.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 17/08/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry