Zamówienia publiczne

„Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego i parametrów środowiskowych oraz systemu wykrywania otwarcia drzwi w szafach teleinformatycznych na potrzeby utrzymania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.200.2020.MPU[OSE-S]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 10/08/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry