Zamówienia publiczne

Aplikacja dostarczająca gry edukacyjne dla uczniów

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.165.2020.RST [PSIC2018]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 26/06/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry