Zamówienia publiczne

Dostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych (SZM)

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.180.2020.RST [OSE2020]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 30/06/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry