Zamówienia publiczne

Dostawa aplikacji Kontroli Rodzicielskiej (Parental Control) w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.256.2020.RST [OSE-B]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 30/09/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry