Zamówienia publiczne

Dialog Techniczny dot. "Zakupu licencji do pozycji książkowych, zgodnie z wykazem lektur szkolnych, określonym w aktualnych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej dotyczących podstawy programowej, dla NASK-PIB w różnych formatach"

do góry