Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń mobilnych

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.277.2019.PKO[EZD RP]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 27/06/2019 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry