Zamówienia publiczne

Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.401.2019 RST [OSE2019][OSE-D][OSE-S]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 20/09/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry