Zamówienia publiczne

Dostawa serwerów i sprzętu serwerowego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Budowa i wdrożenie platformy innowacyjnej administracji (PIA)”

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.444.2019.JOK [PIA]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 09/09/2019 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry