Zamówienia publiczne

„Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-359 (liczba Części 359)

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.454.2019.JOK [OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 30/09/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry