Zamówienia publiczne

Dostawa media konwerterów

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.425.2019.RST [OSE-S]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 04/09/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry